Blog Image

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

Venvägsstas “BOA”

Medicinska tekniker Posted on Tue, February 02, 2010 10:08:14

<!–
WriteFlash('’);
//–>Nödkoniotomi

Medicinska tekniker Posted on Tue, February 02, 2010 10:04:33

<!–
WriteFlash('’);
//–>