Blog Image

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

Dragon Handle System

Räddningsteknik Posted on Tue, February 02, 2010 10:12:18

<!–
WriteFlash('’);
//–>Högrisk evakuering

Räddningsteknik Posted on Tue, February 02, 2010 10:09:41

<!–
WriteFlash('’);
//–>Rescue Assault Tether/Urdragning av skadad

Räddningsteknik Posted on Tue, February 02, 2010 09:41:48

<!–
WriteFlash('’);
//–>

Den s.k “Rescue Assault Tehther – RAT” som kommer från North American Rescue var designad för att användas vid taktiska operationer, då det ofta är en mindre styrka till antal personal/operatörer. “RAT” möjliggör för räddningsoperatören att ha båda händerna fria. Detta är nödvändigt för att kunna evakuera den skadade och samtidigt behålla eldöverlägsenhet beroende på den taktiska situationen

Länk till North American Rescue för mer information

www.NARescue.com – http://www.narescue.com