Blog Image

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

Metodresurser

Utbildning Posted on Mon, March 01, 2010 02:22:37

Metodresurser med allt från grundläggande procedurer inom sjukvård som puls och blodtrycksmätning, till avancerade kirurgiska ingrepp.VITALPARAMETRAR

Utbildning Posted on Thu, February 18, 2010 05:48:13

Kurs i tagande av “Vitalparametrar”Utbildningskoncept

Utbildning Posted on Thu, February 18, 2010 05:40:41

ABLS – Advanced Burn Life Support (WEB-Kurs)

ATLS – Advanced Trauma Life Support

C4 – Combat Casualty Care Course

TCCC – Tactical Combat Casualty Care

EWSC – Emergency War Surgery Course

PHTLS – Pre Hospital Trauma Life Support

TNCC – Trauma Nurse Core CourseResurser från Tacmedics

Utbildning Posted on Wed, February 17, 2010 02:38:27

Tactical Field Care

Tactical Field Care Triage

Taktisk Medicin – Introduktion för läkare

Trauma & SkottskadorVideoresurser från TacMedSolutions

Utbildning Posted on Wed, February 17, 2010 02:12:56

Länk till TacMed Videoresurser

Användande av skydd i samband med behandling

Vapenplacering, m.flBoktipset

Utbildning Posted on Tue, February 09, 2010 14:24:49

http://www.amazon.com/Tactical-Medicine-Introductory-Enforcement-Emergency/dp/1581602553