Blog Image

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

Pansarskyddat fordon “Desert type”

Fordon Posted on Wed, February 10, 2010 09:08:29LÄNKLISTA

Fordon Posted on Tue, February 02, 2010 10:02:09

Tactical Medical Solutions

Tactical Medics

Special Operations Medical Association