Helikopter 14

Helikopter 14 (HKP 14) projektet är den svenska delen i ett internationellt samarbetsprojekt med syfte att anskaffa en gemensam helikopterplattform till Sverige, Norge och Finland.

HKP 14 ska i första hand vara anpassad för Försvarsmaktens internationella operationer med tekniska möjligheter till uppgradering och anpassning mot nya hotbilder och krav under hela livscykeln.

(Källa: Försvarets materielverk)