Blog Image

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

Metodresurser

Utbildning Posted on Mon, March 01, 2010 02:22:37

Metodresurser med allt från grundläggande procedurer inom sjukvård som puls och blodtrycksmätning, till avancerade kirurgiska ingrepp.VITALPARAMETRAR

Utbildning Posted on Thu, February 18, 2010 05:48:13

Kurs i tagande av “Vitalparametrar”Utbildningskoncept

Utbildning Posted on Thu, February 18, 2010 05:40:41

ABLS – Advanced Burn Life Support (WEB-Kurs)

ATLS – Advanced Trauma Life Support

C4 – Combat Casualty Care Course

TCCC – Tactical Combat Casualty Care

EWSC – Emergency War Surgery Course

PHTLS – Pre Hospital Trauma Life Support

TNCC – Trauma Nurse Core CourseWEBLÄNKAR

LÄNKAR Posted on Wed, February 17, 2010 04:55:51

Klicka på bildlänken för att navigera till respektive länk

DEFENSE MEDICAL READINESS TRAINING INSTITUTETidskrifter

LÄNKAR Posted on Wed, February 17, 2010 03:36:48

Journal of Special Operations Medicine – Hösten 2007, Volym 7

Journal of Special Operations Medicine – Hösten 2006, Volym 6

Journal of Special Operations Medicine – Hösten 2005, Volym 5

Journal of Special Operations Medicine – Hösten 2004, Volym 4Resurser från Tacmedics

Utbildning Posted on Wed, February 17, 2010 02:38:27

Tactical Field Care

Tactical Field Care Triage

Taktisk Medicin – Introduktion för läkare

Trauma & SkottskadorVideoresurser från TacMedSolutions

Utbildning Posted on Wed, February 17, 2010 02:12:56

Länk till TacMed Videoresurser

Användande av skydd i samband med behandling

Vapenplacering, m.flArtikel – “Major Trauma Kit”

Utrustning Posted on Wed, February 17, 2010 01:44:57

PDF länk “Major Trauma Kit Special Operations Individual Medical EquipmentTaktisk Omhändertagande i Strid

TCCC Posted on Sun, February 14, 2010 16:38:13

TOS, Taktiskt Omhändertagande i Strid, är ett helt nytt sätt att rädda liv på i
stridsmiljöer. Principen innebär att man med en helt annan typ av taktik får
fler som överlever och mindre antal skadade vid ett worst case scenario. Enligt
studier är det påvisat att det i första hand är fråga om att ta sig ur den
farliga situationen, därefter skall den skadade omedelbart tas om hand, först
genom förflyttning och livräddande åtgärder. Med tanke på hur den svenska
utlandsstyrkan opererar i olika länder och miljöer, så är det här ett tänk som
nu är oerhört aktuellt.TCCC -Övning – Värmlands Insatskompani

TCCC Posted on Fri, February 12, 2010 14:33:35

För personalen ur Värmlands insatskompani övades taktiskt omhändertagande första gången under tillämpade former vid kompaniets KFÖ vecka 2008.Next »