TOS, Taktiskt Omhändertagande i Strid, är ett helt nytt sätt att rädda liv på i
stridsmiljöer. Principen innebär att man med en helt annan typ av taktik får
fler som överlever och mindre antal skadade vid ett worst case scenario. Enligt
studier är det påvisat att det i första hand är fråga om att ta sig ur den
farliga situationen, därefter skall den skadade omedelbart tas om hand, först
genom förflyttning och livräddande åtgärder. Med tanke på hur den svenska
utlandsstyrkan opererar i olika länder och miljöer, så är det här ett tänk som
nu är oerhört aktuellt.