För personalen ur Värmlands insatskompani övades taktiskt omhändertagande första gången under tillämpade former vid kompaniets KFÖ vecka 2008.