Blog Image

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

TCCC -Övning – Värmlands Insatskompani

TCCC Posted on Fri, February 12, 2010 14:33:35

För personalen ur Värmlands insatskompani övades taktiskt omhändertagande första gången under tillämpade former vid kompaniets KFÖ vecka 2008.Stoppa blödning

TCCC Posted on Fri, February 12, 2010 14:27:16

Stoppa livshotande blödning viktigt!

Att besvara fientlig eld är det mest väsentliga men förrutom det så är anläggning av en C.A.T eller ett avsnörande förband viktigt för att stoppa en livshotande blödning. Till detta kan man använda en så kallad Combat Application Tourniquet.Bärbar tryckkammare

Utrustning Posted on Fri, February 12, 2010 04:23:51

Bärbar tryckkkammare för behandling av höjdsjuka.

finns hos Chinookmedical www.chinookmed.comHemostatiska Förband

Behandling Posted on Fri, February 12, 2010 03:24:55

CELOX är användbart på många sätt, allt från att stoppa djupa arteriella blödningar till att stoppa ytliga sårskador. CELOX finns i många former. Dels som granulat, som man häller direkt i såret. Det finns också en applikator (röd förpackning) för att underlätta S.k tamponering av en djupare skada. Finns också i vanlig kompress form.

Se mer på www.celoxmedical.com